AB – BA 306 – Hukuk ve Etik

AB – BA 306 – Hukuk ve Etik; Haftalık ders saati: 2 + 1, AKTS: 5,
Bu ders öğrencilerin mesleki yaşamdaki ahlakın konumu hakkında tutumlarını anlamalarına yardımcı olmak için yoğunlaşmaktadır; toplumdaki kararlar için zihinsel yetenek geliştirme konusunda onları desteklemek. Hukuk ve idarecinin hak ve sorumlulukları ile ilgili görüşlerin anlaşılması. Etik problemli durumlarla başa çıkabilmek için öğrencileri eğitmek. Konum, karakter seçimi ve yaşamı ile yakından ilişkili yaklaşımlar geliştirmek. Kamu idareciliği mesleğinde istenen karakter hakkında öğrencileri anlamalarını sağlamak. Hukuk alanıyla veya bir sonraki mesleği ile bağlantılı olan etik konusunda literatür eşliğinde bilgilendirmek.