ARCH 101 – Temel Tasarım

ARCH 101 – Temel Tasarım; Haftalık ders saati: 2 + 2, AKTS: 5
Temel Tasarım dersinin amacı öğrencileri tasarımın temel ilkelerine ve görsel kültürün temelini tanıtmaktır. Müfredat, aşağıdaki temaları içerir: form, desen, renk, kompozisyon, doku ve gölge temel tasarım kavramlarının yanı sıra, bir determinant olarak fonksiyonu vurgulamadan iki ve üç boyutlu tasarım ilkeleri. Tasarımda problem çözme becerileri geliştirilmiştir. Üç boyutlu tasarımlarda problemlere ağırlık verilmektedir. Fonksion tanıtılmıştır.