ARCH 203 – Mimarlık ve Sanat Tarihi II

ARCH 203 – Mimarlık ve Sanat Tarihi II; Haftalık Saati 3 + 0, AKTS: 5
Orta Çağ mimarisi ve sanatı, Rönesans, Barok ve modern çağın temel bilgisi. Farklı teknolojiler ve bu dönemde bulunan malzeme ve formlar arasındaki korelasyonun anlaşılması. Ortaçağ’dan bu yana kültür tarihinin bir parçası olarak mimarlık tarihi ve teorisi, Rönesans, Barok, çağdaş çağa. Yapıların, formların ve içerik bakımından tesislerin analizi, erken Hristiyan mimarisinin erken mimarisi üzerine yoğunlaşarak İslam mimarisi. Antik dönemden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’na kadar Balkanlar’da sanat ve mimari gelişimi. Kentsel konglomeralar, basit evler ve saraylar, kaleler, köprüler ve su kemerlerinden mimari performanslar. Gotik Katedral, Rönesans ve Rönesans sarayları, Barok mimari stiller, modern gökdelenlere özgü bir yönüyle Romen mimarisi, Roma Panteonu, gotik ve gotik stil.