ARCH 205 – Mimari Tasarım III

ARCH 205 – Mimari Tasarım III, Haftalık Saat 2 + 2, AKTS: 5
Mimari bir projenin yaratılmasında yaratıcı düşünce, çizim ve modeller yaratmada farklı stratejiler keşfetmek ve psikolojik, fizyolojik, sosyolojik ve kültürel ihtiyaçlarla olan ilişkilerini araştırmak. Projeyi yaparak öğrenciler mimari tasarımın temel ilkelerini ve öğelerini öğrenirler. Konunun Uzantısı Mimari Tasarım II. Mekansal kavramlar, iç ve dış arasındaki ilişkiler, planın dikey kısmı; Binanın yapısal konseptini anlamak ve ekip olarak kullanmak. Temel örnek, evin uyumlaştırılmasını ve evin dış dünyaya açık olmasını içeren yapıyı dikkate alarak ev konusuna (ev) dayanır.