BAF 202 -Bankacılık

BAF 202 -Bankacılık; Haftalık ders saati: 2 + 1, AKTS: 6
Bu dersle, öğrenciler, bankacılık sektörünün kurumsal konumu ve işleyişi ile bir taraftan, bir ülkede finansal istikrarı sağlamak için Merkez Bankası’nın sahip olduğu rol, bankacılık özel formları, (İslami, Yatırım, Elektronik, Uluslararası …) ve özellikle ticari bankaların her türlü bankacılık faaliyetine odaklanarak işlerlik kazanması için. Dersin amacı bankaların tanımı, banka çeşitleri, bankacılık sistemleri, bazı ülkelerdeki bankacılık sistemleri (ABD, AB, Balkan ülkeleri), İslami bankacılık, Merkez Bankası rolü, Banka krizleri, Problem bankaları yönetimi, Bankacılık işlemlerinin prensipleri ; Pasif aktif, tarafsız ve özel bankacılık, Kurumsal Bankacılık ve Perakende Bankacılık, Bankacılığın diğer çağdaş formları, Elektronik ve yatırım bankacılığı, Uluslararası bankacılık.