BAF 306 – Bankacılıkta Pazarlama

BAF 306 – Bankacılıkta Pazarlama; Haftalık ders saati: 2 + 1, AKTS: 6
Bu dersi inceleyerek öğrencilere bankacılık alanındaki pazarlama faaliyetlerinin özelliklerini tanıtacaklar: bankacılık ürün ve hizmetleri pazarının bölümlere ayrılmasında özellikler, bankacılık ürünlerinin tanıtımı, planlanması ve değerlemesi ile yönetmelik bankacılık ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanıcıları korunmaktadır. Ders bankacılık özellikleri, karar alıcılara bankacılık hizmeti kullanıcıları, Finansal / bankacılık ürün ve hizmetleri kategorileri (mevduat ve kredi ürünleri, sigorta ürünleri, işlem ve danışmanlık hizmetleri), değerleme, bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve kullanılabilirliği, yeni bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, bankacılık ürün ve hizmetleri pazarının bölümlendirilmesi, bankacılık ürün ve hizmetlerinin kullanıcılarının memnuniyetinin ölçülmesi, tüketicilerin bankacılık hizmetlerinin korunması.