TRANSFER VE ÖZEL (MİSAFİR) ÖĞRENCİLİK İMKANINI KULLANMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

TRANSFER ÖĞRENCİLERİMİZ HAKKINDA DUYURU

Ders transferi nedir ve nasıl uygulanır?

Öğrencilerin, daha önce kaydoldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden intibakı kabul edilenlerin notlarının, öğrencilerin genel not ortalamasına katılarak Not Durum Belgesinde (Transkript) orijinal ders adı ve kredi değeri (AKTS) ile yer almasıdır.

Transfer öğrencilerin özel dilekçe ile talep etmeleri durumunda en fazla 72 AKTS-Kredi (Diş Hekimliği öğrencileri için 90 AKTS-Kredi karşılığı) olacak şekilde ders muafiyeti yapılabilir. IBU olarak bu konuda YÖK Denklik mevzuatına göre uygulama yapılmaktadır.

Ders Muafiyeti Yapılan Transfer Öğrencilerin Dikkatine

2019 yılından itibaren Üniversitemizde kayıtlı olan Transfer öğrencileri için yapılan uygulamalar yine YÖK kriterleri uyarınca yenilenmektedir. Bu uygulama öğrencilerimizin mağduriyetini gidermek maksadıyla yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu süreçler hakkındaki taleplerini resmî olarak transfer@ibu.edu.mk e-mail adresi üzerinden Üniversitemize bildirebilirler.

ÖZEL (MİSAFİR) ÖĞRENCİLİK İMKANI HAKKINDA DUYURU

Özel (Misafir) Öğrencilik Statüsü Nedir?

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili Yönetmeliğinde belirtilen “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.” maddesi uyarınca öğrencilerimize IBU tarafından da sağlanmış olan bir imkandır.

Özel (Misafir) Öğrencilik İmkanını Kullanmış Olan Öğrencilerimizin Dikkatine

Özel (Misafir) Öğrencilik imkanından yararlanmış olan öğrencilerimiz, toplam iki dönem Türkiye’deki bir üniversitede eğitim görmüş, ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri gösteren transkript belgesiyle IBU’da ders muafiyeti yaptırmışlardır. Bu öğrencilerimizin hakları saklı tutulmaktadır.

Öğrencilerimizin bu imkandan yararlandıkları Üniversiteler ile aramızda var olan protokol metinleri ile ilgili senato kararları resmî olarak talep ettiğiniz taktirde sizlere sunulacaktır. Nitekim resmî kanallardan bu belgeleri talep eden öğrencilerimizin talepleri Üniversitemiz tarafından halihazırda karşılanmaktadır.

Önemli Not

Gerek Transfer Öğrencilerimiz gerekse de “Özel-Misafir Öğrenci” imkanı ile Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda bulunmuş olan öğrencilerimizin sorunlarına dair çalışmalar yoğun şekilde yürütülmekte olup, Türkiye’deki ilgili tüm makamlarla en üst seviyede görüşmeler devam etmektedir.

YENİ VE ESKİ DÖNEM KAYITLI TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ HAKKINDA DUYURU

Misafir ve Transfer öğrenci uygulamaları dışında kalan mevcut tüm öğrencilerimizin YÖK denklik prosedürlerine uygun olarak eğitim öğretim süreçlerini tamamlamaları yeterli olacaktır. Gerek eski dönem kayıtlı öğrencilerimiz gerekse de bu yıl IBU’da eğitime başlayan yeni dönem kayıtlı öğrencilerimiz için herhangi farklı bir uygulama söz konusu değildir.

Tüm öğrencilerimiz var olan sistematik içerisinde öğrenimlerine devam edebilirler. Tüm öğrencilerimiz akademik danışmanları, bölüm başkanlıkları ve ilgili Dekanlıklar aracılığıyla tüm eğitim öğretim süreçleri hakkında bilgi alabilirler. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize yeni akademik yılda başarılar dileriz.

IBU Rektörlüğü

X