Transfer Öğrenci

Sevgili Öğrenciler,

Balkanları Kalbi Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin avatnajlar dolu dünyasına yatay geçiş ve lisans tamamlama ile kayıt olabilirsiniz. 7 Fakültede 30’dan fazla Lisans, Lisansüstü, doktora programı ve İngilizce Dil okuluyla Uluslararası Balkan Üniversitesi eğitimde evrensel değerlere dayalı yenilikçi ve modern yaklaşımlar benimsiyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile dünya barışına katkı yapan, insani yükümlülüklerinin farkında olan ve gelişmekte olan küresel dünyanın zorlu ortamında; bilgi birikimine sahip, tecrübe edinmiş, rekabetçi bireyler ve geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Kurumlararası Yatay Geçiş ve Lisans tamamlama Şartları  

  1. Tüm başvurular 01 Haziran 2021-29 Eylül 2021 tarihleri arasında olacaktır.
  2. Aşağıda verilmiş olan Başvuru formundaki bilgiler eksiksiz ve istenen evrakların ingilizce dilinde olması veya çevirisinin yapılmış olması gerekmektedir. Başvuruda beyan edilen, başvuru için gerekli evrakta yanlış beyan veya hatalı belge olursa başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve tam olduğundan emin olmalısınız. Başvuru formuna eklediğiniz belgelerin yanlış, eksik veya gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi durumunda başvurunuz geçerli kabul edilmez, kesin kaydınız yapılmış olsa bile, Uluslararası Balkan Üniversitesi mevzuatı gereği başvuru ve kaydınız geçersiz sayılacak ve kaydınız silinecektir.
  4. 2021-2022 Akademik Yılı için Akreditasyon sürecinde olan fakülte ve bölümlere yatay geçiş ve lisans tamamlama başvurusu alınmayacaktır.

Başvuru Formu ve İstenen Evraklar:

  • Başvuru formuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuru Evrakları:

  1. Transkript
  2. Ders İçerikleri
  3. Disiplin Belgesi
  4. Kimlik veya Pasaport Fotokopisi

Önemli Uyarı: Başvuru evrakları, İngilizce veya noter onaylı ingilizce çevirisi’ni ibraz etmek zorundadır.

Başvuru:

Başvuru formu ve evraklarının değerlendirmeye alınabilmesi için https://hello.ibu.edu.mk/apply/transfer  adresinden başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Değerlendirilmesi:

Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili programın yatay geçiş komisyonlarınca değerlendirilir, inceleme sonuçları ilgili üniversite Rektörlüğüne sunulur. Kabul ve ret kararları ilgili Rektörlük tarafından alınır.